Logo
Loading

Witamy w polityce prywatności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu

 

 1. Dla celów informacyjnych wynikających z obowiązującego prawa UE w zakresie ochrony danych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679), informujemy, że:
 2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony internetowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu (95-100), przy ul. Długiej 41 A
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Andrzej Rybus-Tołłoczko. Z Inspektorem można się kontaktować pisząc na adres iod@starymlynzgierz.pl ;
 4. Ta polityka określa, nasze podejście do przetwarzania danych użytkowników naszych serwisów internetowych lub odwiedzającym nasze witryny oraz obowiązki związane z regulacjami prawnymi w tym zakresie.
 5. Kiedy mówimy "my", "nas" lub " Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu", to dlatego, że to my jesteśmy administratorem i jednocześnie właścicielem strony.
 6. Jeśli mówimy "polityka", mówimy o tej polityce prywatności. Jeśli powiemy "warunki użytkownika", mówimy o zasadach korzystania z każdej z Witryn. Zasady różnią się w zależności od serwisu, a każdy serwis powoduje, że są one dostępne osobno i prosi o ich odrębną zgodę na te zasady.

 

Rodzaj i kategorie pozyskiwanych danych osobowych

 

 1. Zbieramy określone dane osobowe na temat odwiedzających i użytkowników naszych Witryn.
 2. Informacje identyfikujące Cię jako naszego użytkownika mogą być wymagane do założenia Ci konta użytkownika lub świadczenia przez nas innych usług (np. sprzedaży biletów na różne wydarzenia). Dane osobowe w zależności od świadczonej usługi mogą obejmować: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji. Te dane pozyskujemy wyłącznie po uzyskaniu od Ciebie zgody.
 3. Zbieramy również informacje o charakterze bardziej technicznym, które są niezbędne do korzystania z serwisów, kiedy jesteś odwiedzającym nasze strony oraz niezbędne do logowania, kiedy już jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem. Informacje o charakterze technicznym umożliwiają np. na korzystanie z formularzy, pozwalają na identyfikację IP i prowadzenie analityki internetowej.
 4. Serwis zawiera również odnośniki do innych stron Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną, ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony.

 

Jak zbieramy dane osobowe

 1. Zbieramy dane osobowe bezpośrednio, gdy wyrazisz na to zgodę oraz automatycznie podczas poruszania się po Witrynach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług związanych z Witrynami.
 2. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy je nam prześlesz, gdy dokonasz rejestracji członkostwa, zgłosisz projekt zadania, zagłosujesz, dokonasz zapisu, dokonasz zakupu na naszych Stronach, zapiszesz się do biuletynu, listy e-mailowej, prześlesz opinię, przystąpisz do konkursu, wypełnisz ankietę lub wyślesz nam wiadomość.

 

Dane osobowe, które zbieramy o Tobie od innych

 1. Chociaż zazwyczaj gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, czasami zbieramy także pewne kategorie informacji osobistych o Tobie z innych źródeł. W szczególności: zewnętrzni usługodawcy (np. Google, Facebook, którzy mogą przekazywać informacje o Tobie, gdy łączysz się z naszymi systemami poprzez wykorzystanie swoje profilu.

 

W jakim celu wykorzystujemy zebrane dane osobowe

 1. Aby zawrzeć z Tobą umowę lub podjąć kroki związane z jej realizacji.
 2. Aby ułatwić przetwarzanie akcji, które mają miejsce w dostarczanych przez nas witrynach, np. podczas dokonywania zakupów, głosowania, lub rejestracji Twojego profilu.
 3. Aby przekazywać Ci informacje o naszych usługach lub organizowanych wydarzeniach.
 4. Na potrzeby polepszenia jakości świadczenia przez nas usług.
 5. Gdy jest to konieczne do celów, które stanowią nasze uzasadnione interesy i są związane z obsługą stron;
 6. Weryfikacją twojej tożsamości po zalogowaniu się do którejkolwiek z naszych Stron;
 7. Odpowiadaniem na zgłoszenia do pomocy technicznej i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich sporów;
 8. Aktualizowaniem wiadomości operacyjnych i informacji o naszych Witrynach i usługach, np. aby powiadamiać Cię o zmianach na naszych Stronach, przerwach w stronie lub aktualizacjach zabezpieczeń;
 9. Monitorowaniem aktywności w Witrynach, np. aby zidentyfikować potencjalną nieuczciwą działalność i zapewnić zgodność z warunkami użytkownika, które mają zastosowanie do Witryn;
 10. Zapewnianiem ogólnych funkcji administracyjnych oraz realizacją nałożonych na nas obowiązków określonych w przepisach prawnych.

 

W jakich sytuacjach musimy prosić Cię o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych

 

 1. Jeżeli chcemy przesyłać do Ciebie informacje handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
 2. Jeżeli chcemy wykorzystać Twoje dane do przesłania informacji dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez nas.

 

Komu przekazujemy twoje dane osobowe

 1. Udostępnimy, przekażemy lub powierzymy do przetwarzania Twoje dane osobowe następującym podwykonawcom i usługodawcom, a w szczególności:
 2. dostawcą usług hostingu witryn internetowych, którzy znajdują się w Polsce (firma home.pl S.A. oraz ADVERT pro. co);
 3. usługodawcom wsparcia technicznego i wsparcia klienta, którzy znajdują się w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; Zwracając uwagę, że nasi podwykonawcy i dostawcy usług mogą również przekazywać i uzyskiwać dostęp do takich informacji z innych krajów, w których prowadzą działalność.
 4. naszym prawnikom.
 5. w sytuacjach określonych w przepisach prawa.

 

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane w Polsce oraz Wielkiej Brytanii i USA.
 2. W Polsce będziemy przetwarzać je my (Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu) w celach wynikających z naszego Statutu oraz podmioty świadczące dla nas usługi hostingu oraz wsparcia technicznego w tym udostępnienia serwera dla potrzeb realizacji umowy.
 3. Przechowujemy dane osobowe na bezpiecznych serwerach zarządzanych przez firmę home.pl S.A. i naszych usługodawców. Dane osobowe, które przechowujemy lub przesyłamy, są chronione przez zabezpieczenia i kontrolę dostępu, w tym uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych w stosownych przypadkach.
 4. Niektórzy z adresatów, którym ujawnimy Twoje dane osobowe, mają siedzibę poza Polską w takich miejscach jak Wielka Brytania i USA. Dla podmiotów poza granicami RP przekazujemy tylko dane analityczne dotyczące ruchu na stronie www (Google Analitycs). Nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym (Google INC.) Twoich danych osobowych podawanych przy rejestracji konta oraz zapisach użytkowników na zajęcia organizowane przez MOK. Robimy to na podstawie Twojej zgody na tę politykę. W celu ochrony Twoich danych, dbamy o to, aby w miarę możliwości współpracować z podwykonawcami i dostawcami usług, którzy naszym zdaniem utrzymują akceptowalny standard zgodności z wymogami bezpieczeństwa danych.

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

 

 1. Masz prawo do złożenia wniosku o dostęp do posiadanych przez nas Twoich informacji osobistych i do żądania poprawienia wszelkich błędów w tych danych. Możesz również zamknąć konto, które masz u nas w dowolnej naszej Witrynie w dowolnym momencie. Aby skorzystać ze swoich praw w zakresie przetwarzania Twoich danych skontaktuj się z administratorem danych (MOK) na jego adres kontaktowy.
 2. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie twoich danych osobowych (tj. Przeniesienie do Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie), aby je usunąć lub ograniczyć przetwarzanie. Masz również prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania, które jest oparte na naszych uzasadnionych interesach, takich jak profilowanie, które wykonujemy dla celów marketingu bezpośredniego, a także, gdy poprosiliśmy o twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych, wycofanie tej zgody.
 3. Prawa te są ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład możemy udowodnić, że mamy prawny wymóg przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach oznacza to, że możemy zachować niektóre dane nawet po wycofaniu zgody.
 4. Jeżeli wymagamy, aby Twoje dane osobowe były zgodne z obowiązkami prawnymi lub umownymi, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeżeli takie dane nie zostaną dostarczone, nie będziemy w stanie zarządzać naszym stosunkiem umownym ani spełniać zobowiązań. We wszystkich innych przypadkach podanie wymaganych danych osobowych jest opcjonalne.
 5. Jeżeli masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

 

 

 

Informacje, które publikujesz lub przekazujesz innym

 1. Jeśli udostępniasz swoje dane osobowe innym osobom, nie możemy kontrolować ani akceptować odpowiedzialności za sposób, w jaki będą wykorzystywać te dane lub nimi zarządzać. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz przekazywać informacje innym osobom, na przykład, kiedy publikujesz wiadomość publiczną na forum, udostępniasz informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych lub nawiązujesz kontakt z innym użytkownikiem (np. nasze Strony lub bezpośrednio przez e-mail). Zanim udostępnisz publicznie swoje informacje lub przekaże je komukolwiek innemu, zastanów się uważnie. Przekazując informacje innemu użytkownikowi za pośrednictwem naszych Witryn, należy zapytać ich, w jaki sposób będą przetwarzać Twoje dane. Jeśli udostępniasz informacje za pośrednictwem innej witryny internetowej, zapoznaj się z polityką prywatności tej witryny, aby zrozumieć zasady zarządzania informacjami, ponieważ ta polityka prywatności nie będzie obowiązywać.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć usługi Tobie i innym osobom oraz aby wypełniać nasze prawne zobowiązania. Jeśli nie chcesz, abyśmy używali Twoich danych osobowych lub świadczyli usługi, możesz poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych i zamknięcie Twojego konta. Pamiętaj, że jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych, zachowamy informacje z usuniętych kont, jeśli będzie to konieczne, w szczególności dla zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, przestrzegania prawa, zapobiegania oszustwom, zbierania opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniach, egzekwowania warunków świadczenia usług i podjęcia innych działań dozwolonych przez prawo. Informacje, które zatrzymamy, będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Kiedy musimy zaktualizować te zasady

 1. Będziemy musieli od czasu do czasu zmieniać tę politykę, aby być na bieżąco z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami w naszych praktykach zarządzania prywatnością.
 2. Gdy zmienimy zasady, w razie potrzeby powiadomimy Cię o takich zmianach. Kopia najnowszej wersji tych zasad będzie zawsze dostępna na tej stronie.

 

 

 

 

.