Logo
Loading

Co wypracowaliśmy podczas open space.

26.10.2021

Pierwszym spotkaniem w Starym Młynie była "Kawa w Młynie - otwarte rozmowy o kulturze", podczas którego lokalne środowisko kultury i sztuki przez blisko 6 godzin rozmawiało o przyszłości i teraźniejszości swojej branży. Formuła open space nie narzuca tematów, czasu na spotkanie i grona rozmówców i rozmówczyń. Pozwala zdecydować o tym wszystkim uczestnikom i uczestniczkom spotkania. Podczas pierwszego zgierskiego open space'a goście zdecydowali porozmawiać m.in. o:

- współpracy MOK z chórami

- wolontariacie w kulturze

- czerpaniu ze zgierskich autorytetów

dostępności

- współpracy między placówkami kultury w mieście

- o ofercie domu kultury dla dorosłych i młodzieży 

- o relacji między jakością z ilością kulturze

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją DO z Wrocławia, a facylitatorem procesu i tak naprawdę naszym przewodnikiem i dobrym duchem całej inicjatywy był Wojciech Zawisz. Spotkanie zostało przygotowane przez zespół złożony z Karoliny Miżyńskiej, Magdaleny Ziemiańskiej, Anki Perek oraz Wojtka Walczaka.

Dziękujemy wszystkim osobom, które znalazły dla nas czas i odwagę, by szczerze mówić. Z przyjemnością załączamy Wam całą dokumentację ze spotkania, która stanowi dla nas bardzo ważny materiał do dalszej pracy nad ofertą kulturalną Zgierza oraz początek procesu realnej naszego integracji środowiska. Korzystajcie z niej w swojej pracy dla miasta.

undefined 


Galeria