Logo
Loading

Grafika warsztatowa

Zajęcia

środy, godz. 16:30-17:30


Czy można tworzyć za pomocą kawałka linoleum? Oczywiście! Podczas zajęć dowiesz się czym jest linoryt i inne formy grafiki warsztatowej oraz będziesz mieć okazję tworzyć w tych technikach swoje autorskie dzieła. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci uczęszczających do 4 klasy szkoły podstawowej i starszych. Prowadzącą jest Maria Łuczak – artystka plastyk, instruktorka MOK.

Cena: 70 zł miesięcznie

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin płatności za zajęcia

Zarządzenie dot. wysokości opłat za zajęcia

Opłaty za zajęcia można wnosić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury: 62 8783 0004 0021 6339 2000 0001 w tytule wpisując rodzaj zajęć, imię oraz nazwisko uczestnika i miesiąc, którego dotyczy płatność lub osobiście w naszej siedzibie w Starym Młynie - kartą lub gotówką