Logo
Loading

Kawa w Młynie i dobre rozmowy.

30.09.2021

To mają być dobre spotkania, dobre rozmowy i skuteczne sieciowanie środowiska kultury i sztuki naszego miasta. Już 16 października czeka nas podwójnie wyjątkowe wydarzenie. Ta październikowa sobota będzie pierwszym dniem, kiedy otworzą się drzwi do Starego Młyna, a możliwość wejścia tam jako pierwsze, dostaną osoby z tzw. branży kultury, zaproszone przez Miejski Ośrodek Kultury na spotkanie pn.”Kawa w Młynie – otwarte rozmowy o kulturze”. Wydarzenie to odbędzie się w formule Open Space Technology. Nie będzie to więc ani nudny wykład, zbyt długa prelekcja, niekończąca się konferencja czy posiedzenie z narzuconym z góry programem. Do organizacji spotkania MOK zaprosił konsultantów i facylitatorów pracy grupowej z Fundacji DO. 

„Wiemy, że podstawą dobrej pracy jest dobra komunikacja między ludźmi. Realizując projekt koncentrujemy się na stworzeniu takich warunków, w których uczestnicy mają możliwość swobodnego wyrażania swojego zdania, zadawania pytań, a także uważnego słuchania się nawzajem. Projektujemy i opiekujemy się spotkaniami w taki sposób, aby szanse na wykorzystanie potencjału grup były jak największe. Sprawiamy, że dobre spotkania się dzieją.”  - tak o swoim doświadczeniu w open space’ach mówi Wojtek Zawisz, członek Zarządu Fundacji.

Otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu staje się jednocześnie nowym otwarciem dla ludzi kultury i sztuki, edukatorów i animatorów. I właśnie dla nich jako pierwszych MOK chce uchylić drzwi Starego Młyna. Spotkanie stanie się okazją do rozmów o przyszłości kultury w naszym mieście, możliwościach rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wydarzeniach w artystycznych, atrakcyjnych miejscach dla młodych ludzi, czy edukacji kulturalnej dzieci, dorosłych oraz osób wieku senioralnym. Jednak metoda open space nie narzuca tematów, ponieważ narzucają je wyłącznie osoby, które wezmą udział w spotkaniu. Organizatorzy na „Kawę w Młynie” zaproszą więc środowisko artystów, animatorów, edukatorów kulturalnych, osoby zaangażowane w lokalną kulturę, menedżerów z tego środowiska. 

Wypracowane w tę październikową sobotę rekomendacje będą podstawą do pracy nad strategią dla rozwoju kultury w naszym mieście i na pewno się nimi podzielimy z mieszkańcami i mieszkankami.