Logo
Loading

Konkurs grafiki dziecięcej

22.11.2022

W imieniu Stowarzyszenia Artystów MŁYN oraz własnym, jak współorganizatora, zapraszamy serdecznie uczennice i uczniów szkół podstawowych oraz placówek pozaszkolnych do udziału w konkursie graficznym pt.

CZERŃ I BIEL - PODWODNE OBRAZY I FANTAZJE

Cele konkursu:

• Popularyzowanie wśród dzieci grafiki jako dziedziny sztuki

• Rozwijanie umiejętności ilustrowania przedstawień fantastycznych i realnych z zastosowaniem pojęć : kontrasty, przeciwieństwa, akcent barwny, faktura.

• Kształcenie umiejętności posługiwania się graficznymi środkami wyrazu  (czarną i białą linią, plamą, barwą i fakturą)

• Promowanie naturalnych wartości widzenia i odczuwania natury, zwrócenie uwagi na wodę jako  środowisko życia wielu organizmów, wodę jako żywioł oraz przestrzeń zabawy i wypoczynku.

• Wymiana doświadczeń między uczestniczkami/uczestnikami konkursu.

Technika:

Wszystkie techniki wypukłodruku ( linoryt, korkoryt, stempel, drukowanie gąbką, sznurkiem, tkaniną  i  formami organicznymi, techniki własne) oraz szablon i monotypia. Wykluczamy odbitki ksero i grafikę komputerową. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne.

UWAGA: Odbitki graficzne mogą być barwione, malowane, drukowane na tkaninie i papierze. Kształt matrycy – dowolny. Format  do – 50x70

Prace należy nadsyłać na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury STARY MŁYN ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz  lub dostarczyć osobiście

Termin dostarczenia prac – do 2 grudnia 2022 roku

Każda grafika powinna być podpisana na odwrocie i zawierać:

imię i nazwisko autorki/autora, wiek, nazwę placówki, technikę, imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela oraz zgodę rodziców na udział w konkursie.

Nagrodzone prace pozostają w archiwum organizatorów.

Pytania i wątpliwości można zgłaszać do Marii Łuczak tel.662 555 714


FORMULARZ I REGULAMIN