Logo
Loading

Mama na huśtawce - rusza realizacja inicjatywy

04.09.2023

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszamy z realizacją przedsięwzięć nagrodzonych w konkursie na Zgierską Inicjatywę Kulturotwórczą.

Jeden z projektów nosi tytuł „Mama na Huśtawce – malujemy emocje”. Jego cele to pomoc i wsparcie dla lokalnych Mam, ich aktywizacja, tworzenie więzi w społeczności lokalnej, ale też krzewienie wiedzy o kulturze i budowanie świadomości własnych emocji.

Inicjatywa będzie realizowana przez Sandrę Haus, prezeskę - zgierskiej fundacji Mama na Huśtawce, która zaprasza mamy z terenu Zgierza do uczestnictwa w kilku zaplanowanych na jesień wydarzeniach. Jakie działania finansuje inicjatywa?

  1. Trzy spotkania warsztatowe  (prowadzone przez artystkę plastyczkę Marię Łuczak) pn. „Malujemy emocje” odbędą się w terminach: 16 września, 7 października i 21 października br., każde o godz. 12.00, w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, ul. Rembowskiego 17.  Uczestniczki zapoznają się z technikami malarskimi i możliwościami ich wykorzystania do przedstawiania emocji, po czym będą podejmować próby wyrażania uczuć, przeżyć, przemyśleń  i wrażeń poprzez sztukę. Nie zabraknie rozmów o własnych odczuciach i emocjach oraz sposobach radzenia sobie z nimi, a także o lokalnej kulturze czy zgierskich twórcach i twórczyniach  w dziedzinie sztuki. Spotkania zyskają dzięki temu wyjątkowy, interdyscyplinarny charakter, a dodatkowo zaprocentują bliższymi kontaktami zgierskich mam z lokalnym środowiskiem artystycznym. 

  2. Więcej o sposobach radzenia sobie z różnorodnymi emocjami uczestniczki będą mogły dowiedzieć się podczas webinaru, który zostanie poprowadzony przez psychologa, a będzie zrealizowany  w końcu października jako podsumowanie całego przedsięwzięcia. 

    Mamy zainteresowane udziałem w spotkaniach i webinarze zapraszamy do zapisów: mamanahustawce@gmail.com

Zgierska Inicjatywa Kulturotwórcza „Mama na huśtawce – malujemy emocje” zostanie w całości sfinansowana ze środków Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn w Zgierzu.