Logo
Loading

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Jana Muchy

31.10.2023

Z dumą informujemy o kolejnym sukcesie w zgierskiej kulturze. Jan Mucha, kierownik kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Boruta w Zgierzu, otrzymał wyróżnienie w postaci Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury, która została przyznana Uchwałą Nr LX/682/23 z dn. 6 października 2023 r. Jest to doskonała okazja by przypomnieć sylwetkę naszego ukochanego "Pana Janka".

fot. Krzysztof Głowacki

Jan Mucha od 37 lat związany jest z Zespołem Pieśni i Tańca „Boruta”, który  w 2022 roku świętował jubileusz 55-lecia pracy artystycznej.  Od 1991 roku, czyli od 32 lat, jest kierownikiem Kapeli ZPiT „Boruta”. Kierownikiem, dla którego muzyka jest prawdziwą pasją. Widać to w jego zaangażowaniu w przygotowania repertuaru muzycznego do prezentacji scenicznych. Widać też w fascynacji instrumentami i możliwościami ich wykorzystania w kapeli. Warto nadmienić, że Jan Mucha jest multiinstrumentalistą - gra na klarnecie, akordeonie, fortepianie i saksofonie.

Już w trakcie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy bliżej zainteresował się folklorem i rozpoczął gromadzenie nagrań  autentycznych kapel ludowych. W jego posiadaniu są zapisy oryginalnych pieśni łowickich, łęczyckich, opoczyńskich oraz góralskich.

Połączenie miłości do muzyki i folkloru z działalnością pedagogiczną i artystyczną  przyniosło mu wiele nagród i tytułów honorowych: Nagroda Starosty Powiatu Zgierskiego (2000 r.), Zasłużony dla miasta Ozorków (2000 r.), Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (2002 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystynę Łybacką (2003 r.), odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012 r.).

Należy wspomnieć, że również Zespół Pieśni i Tańca „Boruta”, w którego kierownictwie pracuje Jan Mucha, był wielokrotnie doceniany za swoją wyjątkową działalność artystyczną. Najważniejsze z nagród i odznaczeń to: Zasłużony dla Miasta Zgierza (2009 r.), dwie Nagrody okolicznościowe Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego (2012 r. i 2017 r.), brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2017 r.), nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (2022 r.).

Jan Mucha - jako muzyk i kierownik Kapeli - jest współtwórcą największych sukcesów ZPiT „Boruta”, a przede wszystkim autorem bądź współautorem opracowań utworów muzycznych stanowiących aktualny repertuar zespołu. Wspomniana wcześniej pasja gromadzenia nagrań autentycznych kapel ludowych z pewnością wpłynęła i nadal wpływa na wzbogacanie i urozmaicanie repertuaru  ZPiT „Boruta”. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Jan Mucha uczestniczył z Zespołem  w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, gdzie Zespół prezentował barwne, energetyczne programy i widowiska ludowe, zawsze godnie reprezentując  Zgierz i cały nasz region. Szlak dotychczasowych wojaży zagranicznych „Boruty” to m.in.: Algieria, Austria, Belgia, Bułgaria, Grecja, Francja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Węgry i Włochy. Wniosek o przyznanie nagrody dla Jana Muchy to podkreślenie jego znaczącej roli  w wieloletniej historii Zespołu, a także podziękowanie za popularyzowanie polskiej kultury ludowej poza granicami naszego kraju. W jego działalności szczególnie cenne jest „zarażanie” kolejnych pokoleń młodych zgierzan i zgierzanek miłością do polskiego folkloru.

Efekt jego pracy to również coraz bogatsza wiedza na temat muzyki, choreografii  i kostiumów charakterystycznych dla pięknych regionów Polski, m.in.: krakowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego, łowickiego, górali żywieckich. To także poszukiwanie i kultywowanie elementów folkloru Ziemi Łęczyckiej, najbliższej kulturowo Zgierzowi.

Praca Jana Muchy jako pedagoga, popularyzatora piękna rodzimego folkloru, a przede wszystkim  nauczyciela muzyki i śpiewu w ZPiT „Boruta” ma charakter długofalowy. Dzięki ciągłości i systematyczności jego działań, w tym dbałości o zachowanie oryginalnych przyśpiewek, wciąż nowe pokolenia mogą się cieszyć możliwością uczestnictwa w przepięknych koncertach i pokazach folklorystycznych, których ogromnym atutem jest muzyka grana na żywo.

Wielkie gratulacje dla Pana Jana!!