Logo
Loading

Społeczna Rada Konsultacyjna MOK

14.08.2022

Na wniosek Wojewody Łódzkiego do nowego statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, nadanego Uchwałą nr XXXIX/513/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2021 r., został wprowadzany punkt (Rozdz. 3, § 10) o konieczności powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej. Stało się to 7 kwietnia 2022 roku, za sprawą Zarządzenia Nr 13/2022 Dyrektora MOK.  Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym MOKu, a do jej kompetencji należy wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach oferty i działania MOK, promowaniu MOKu w kraju i za granicą, wyrażaniu opinii  w innych sprawach MOK przedłożonych pod obrady Rady przez jego Przewodniczącego lub Dyrektora.

Skład naszej Rady to:

- Elżbieta Melchinkiewicz-Kiepel - członkini Stowarzyszenia Artystów Młyn, projektantka ubioru, emerytowana nauczycielka

- Jakub Pyrzanowski - członek ZPiT Boruta, związany z działalnością wielu zgierskich NGO, zwłaszcza w obszarze kultury

- Przemysław Janicki - właściciel Art Studi Events oraz Malinowego Grodu, doświadczony menedżer i kreator wydarzeń kulturotwórczych o charakterze i lokalnym i międzynarodowym

- Karolina Dębowska - młoda artystka, stypendystka wielu programów edukacyjnyc i twórczych, stanowi głos doradczy w SRK, reprezentujący tu głos młodzieży

W czwartek 11 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.  Uczestniczyli w niej: Karolina Miżyńska, dyrektorka MOK, Kinga Siemońska, kierowniczka Centrum Kultury Dziecka, filii nr 1 MOK, Jakub Pyrzanowski, Elżbietą Melchinkiewicz-Kiepel oraz Karolina Dębowska.

W czasie spotkania został przedstawiony program działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Starym Młynie od lipca 2022 do czerwca 2029, stanowiący załącznik nr 1 do umowy powołującej nową dyrektorkę. Na gruncie niniejszego materiału dyskutowano o promocji wydarzeń związanych z działalnością Zgierskiej Galerii Sztuki, stworzenia lepszych katalogów (być może tez elektronicznych), wspierania sprzedaży sztuki lokalnych artystów i artystek oraz działaniach marketingowych wokół wystaw, które zachęcą do przyjścia do galerii osoby na co dzień niezainteresowane sztuką. Zasugerowano również, by w galerii „sączyła” się muzyka, ale by rozważyć też muzykę na żywo w czasie np. wernisaży czy oprowadzań. Uczestnikom i uczestniczkom spotkania bardzo spodobał się pomysł, aby każdej wystawie towarzyszyła edukacja, spotkanie lub inny rodzaj aktywności twórczej zaproponowany przez artystę/artystkę.

Podjęto też temat organizacji nowego wydarzenia, festiwalu przy okazji działań Starego Młyna, np. letniego festiwalu literackiego, czy sztuki, który odbywałby się w przestrzeniach miasta. Przy okazji zasugerowano, aby korzystać z potencjału zgierskich absolwentów uczelni artystycznych. 

Rada ustaliła termon kolejnego spotkania na 12 października br