Logo
Loading

Wystawa Grupy POWIDOKI

31.05.2023

Zapraszamy na kolejną wystawę do Zgierskiej Galerii Sztuki. Wernisaż jest zaplanowany na wtorek 6 czerwca, na godz. 18:00. Tym razem będzie można podziwiać prace Andrzeja Batora (założyciela grupy), Maksymiliana Majewskiego, Roberta Jundo oraz Jacka Galewskiego - członków Okręgu Łódzkiego ZPAP i jednocześnie  absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Wystawa potrwa do 18 czerwca, wstęp wolny. Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-20:00 (z wyłączeniem śród w godz. 17:00-20:00) oraz w weekendy w czasie trwania wydarzeń MOK oraz projekcji w kinie w Starym Młynie.

"Podczas najnowszej wystawy grupy „Powidoki” w Zgierskiej Galerii Sztuki  w Starym Młynie możemy podziwiać osiągnięcia twórcze czterech znakomitych artystów. Patrząc na prace tych autorów, prezentowane na kolejnej już wystawie, można odnieść wrażenie, że to spotkanie czterech tytanów sztuki, których siła objawia się  w niezwykle wyrazistym i wzajemnie odmiennym kreowaniu formy jako własnego plastycznego znaku. Forma staje się u każdego z nich abstrakcyjnym symbolem czasoprzestrzeni,   syntezą jedności zjawisk  kumulujących się  w naszej świadomości, zachodzących  w otaczającej nas rzeczywistości. Każdy z tych wrażliwych artystów intuicyjnie pragnie zgłębić tę syntezę i  jednocześnie przedstawić ją jako pełnię plastycznego wyrazu.

Nazwa grupy pochodzi od pojęcia estetycznego „Powidok” stworzonego przez Władysława Strzemińskiego. Do grupy należą członkowie Okręgu Łódzkiego ZPAP i jednocześnie  absolwenci Łódzkiej ASP. Założyciele grupy -Andrzej Bator i Maksymilian Majewski zaprosili do współpracy nauczycieli akademickich Roberta Jundo i Jacka Galewskiego. Od tej pory wspólnie realizują ambitną misję kontynuowania tradycji i  upowszechniania wiedzy o osiągnięciach artystów łódzkiej Awangardy, a ich artystyczny dorobek stanowić będzie inspirację dla  przyszłych twórców.

Była to ważna decyzja stworzenia grupy przez artystów  uprawiających  sztukę abstrakcyjną  opartą na zdobyczach nowoczesnej plastyki, ale także przypomnienie postaci Władysława Strzemińskiego i jego  wielkiego wkładu w ten dorobek artystycznych idei.  Grupa „Powidoki działa od  2017 roku, równo sto lat  od powstania Awangardy Łódzkiej,. To właśnie pierwszy cykliczny   projekt, „Śladami Władysława Strzemińskiego” był poświęcony jej wybitnemu patronowi. 

Grupa zrealizowała szereg wystaw w galeriach sztuki w Łodzi oraz w  miejscowościach, w których tworzył i pracował Władysław Strzemiński. Obecna wystawa prezentowana  w Zgierskiej Galerii Sztuki w Starym Młynie należy do nowego cyklu  pt: „ForMy”.  Projekt - realizowany pod  Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego  i Łódzkiego Domu Kultury - jest ważny ze względu na promocję łódzkiego środowiska artystycznego, jego tradycji i osiągnięć dla sztuki polskiej.

Artyści grupy „Powidoki” poświęcają się tworzeniu w konwencji abstrakcji, jednak nie oznacza to,że sztuka abstrakcyjna i konceptualna  jest dla nich zerwaniem tradycji estetycznych poprzednich epok, widać to w wymagającym  podejściu do swoich dzieł, staranności warsztatu, cyzelowaniu formy, harmonii kompozycji.

Ta sztuka nie jest już jak dawniej rodzajem dialogu z  rzeczywistością,  poprzez naśladowanie i przetwarzanie jej kształtów, ale odsyła jakby na wyższy  poziom wyobraźni pozwalający na stworzenie formy będącej  treścią samą w sobie – ponieważ właśnie czysta forma jest treścią dla sztuki konceptualnej.

Można więc żartobliwie powiedzieć, że przerost formy nad treścią jest naczelną zasadą dla artystów tworzących sztukę abstrakcyjną. Jednocześnie  występuje silna tendencja do syntezy i ujednolicania formy plastycznej, co określa kres dążeń twórców. Jednak z pewnością grupa  „Powidoki”  wzbogacać będzie swój twórczy potencjał nowymi wizjami pięknych form.

 Abstrakcja to jakby oderwanie formy od rzeczywistości, umiejscawia sztukę poza nią, w sferze metafizycznej.  Dominującym  elementem spajającym ją ze światem jest rytmizacja użyta świadomie przez czterech artystów , aby podkreślić jeszcze bardziej swoje artystyczne intencje.  Rytm i pulsowanie przybiera w ich  pracach odmienny wyraz i natężenie w zależności od środków plastycznych jakimi się posługują. Poza tym otwartość kompozycji, ich przestrzenność, niezależnie od rozmiarów prac jest nawiązaniem do, nieograniczoności wszechświata jako niewymiernej transcendentnej całości wypełnionej  wszystkimi formami. Jest to widoczny element, który łączy artystyczne wizje członków grupy. Stosując odmienne techniki przy tworzeniu swych dzieł,  zawsze też pokazują kunszt i elegancję zawarte w szczegółach   kompozycji,  precyzyjnej kresce, wysublimowanej kolorystyce, gradacji waloru i faktury.

 Jednak patrząc na prace czterech artystów z Grupy „Powidoki” od razu widoczne jest jak w odmienny sposób każdy z nich posługuje się formą.  Indywidualny wybór plastycznej wypowiedzi to wynik złożonego procesu doskonalenia warsztatu, czyli po mistrzowsku posługiwania się różnorodną formą. Andrzej Bator, Maksymilian Majewski, Robert Jundo i Jacek Galewski z pewnością osiągnęli  ten cel dążeń twórców, aby poprzez dobór formy określić swój niepowtarzalny styl i być rozpoznawalnym artystą . W prezentowanych przez nich  dziełach uwidacznia się odmienny temperament, odmienny rodzaj percepcji i inspiracji, które artyści  czerpią  z wewnętrznych przeżyć i kontemplacji świata. W swoich kompozycjach ukazują własny  świat stylistyk, cztery bardzo różniące się formą wizje sztuki konceptualnej , opartej  na bazie współczesnej plastyki -   Konstruktywizmu, kubizmu, malarstwa gestu, fowizmu. Każdy z nich określa swój warsztat w odmienny i spektakularny sposób  tworząc dzięki użytym tam technikom  graficznym, cyfrowym,  malarskim, instalacjom, kolażowym, bogate spektrum kompozycji abstrakcyjnych poruszających wyobraźnię i wzbudzających emocje.

Jest to sztuka uprawiana dla tworzenia  formy scalonej z treścią, ukazania czystej formy, która sama w sobie jest treścią. Stwarza nowe estetyczne wartości, ale także odsyła nas do tradycji rozwoju sztuki abstrakcyjnej i konceptualnej, której prekursorzy szokowali swoim odmiennym podejściem do koncepcji dzieła sztuki.  Aby zmieniła się percepcja sztuki dzięki  poszerzeniu jej aspektów na abstrakcję i konceptualizm.  niebagatelny wpływ miał na to rozwój nowoczesnej psychologii i znaczenia podświadomości i złożoności ludzkiej psychiki.

Łódzka Grupa Artystyczna „Powidoki” Cztery indywidualności ukazującej ideę formy w procesie twórczym,  jakby cztery głosy  zjednoczone we wspólnym chórze artystycznej niesamowicie interesującej  kakofonii a jednocześnie harmonii  - to ocenią odbiorcy tej interesującej wystawy."

Ewa Tomporek-Fukuoka

Galeria