Logo
Loading

Zajęcia plastyczne - dorośli i młodzież

Sztuka

wtorki i czwartki - dorośli: godz. 16:00, młodzież: godz. 18:00


Pracownie plastyczne MOK dla młodzieży od 13 roku życia i dorosłych to zajęcia z tradycjami. Malujemy już 30 lat. Raz w roku wystawiamy prace podczas wystawy w Zgierskiej Galerii Sztuki. Głównymi technikami tworzenia są rysunek i malarstwo sztalugowe. Warsztaty przygotowują do podjęcia nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Dla osób dojrzałych są z kolei szansą na realizację (często dotąd niespełnionych) artystycznych marzeń. Opiekę merytoryczną nad pracowniami sprawuje plastyk i grafik Mirosław Łuczak.

Cena: 50zł miesięcznie za zajęcia raz w tygodniu

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin płatności za zajęcia

Zarządzenie dot. wysokości opłat za zajęcia

Opłaty za zajęcia można wnosić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury: 62 8783 0004 0021 6339 2000 0001 w tytule wpisując rodzaj zajęć, imię oraz nazwisko uczestnika i miesiąc, którego dotyczy płatność lub osobiście w naszej siedzibie w Starym Młynie - kartą lub gotówką