Logo
Loading

Pracownia plastyczna 12+

Zajęcia

poniedziałki, godz. 16:00-17:30

Zapraszamy młodzież od 12 roku życia, która chce kształcić swoje umiejętności plastyczne, rozwijać pasję do sztuki. Pod czujnym okiem profesjonalistki – Agnieszki Pawiak-Kaczmarek – nauczycie się co to kompozycja i jak namalować światło.

Cena: 70 zł miesięcznie

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin płatności za zajęcia

Zarządzenie dot. wysokości opłat za zajęcia

Opłaty za zajęcia można wnosić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury: 62 8783 0004 0021 6339 2000 0001 w tytule wpisując rodzaj zajęć, imię oraz nazwisko uczestnika i miesiąc, którego dotyczy płatność lub osobiście w naszej siedzibie w Starym Młynie - kartą lub gotówką