Logo
Loading

Zgierski Kaziuk - także w Starym Młynie.

23.02.2023

Po dwuletniej przerwie powraca XVII ZGIERSKI KAZIUK . To jedna z najbardziej lubianych imprez plenerowych w Miasto Zgierz .

W trakcie tych dwóch lat przerwy w mieście pojawił Stary Młyn, więc naturalnie to na naszej scenie będziemy oglądać barwny występ  gości z Kresów. Kogo zobaczymy na scenie Starego Młyna?

Młodzieżowy zespół tańca ludowego „Hałas“ działający przy ośrodku kultury w Czarnym Borze to nie tylko godziny prób śpiewu i tańca, ale przede wszystkim wielka rodzina, która prezentuje swoje umiejętności podczas pokazów, przeglądów tanecznych i innych kulturalnych wydarzeń w Litwie i poza jej granicami. Odwiedził Polskę, Łotwę, Hiszpanię, Bułgarię, Węgry. Kierownikiem i opiekunem zespołu jest Krystyna Wołejko. Zespół powstał w 2010 r., stanowi 16 osobową grupę tancerzy. W repertuarze posiada polskie tańce narodowe jak i regionalne, a także tańce litewskie. Każdego roku grupa bierze udział w warsztatach tanecznych, podczas których poznaje nowe regiony taneczne, a następnie wykorzystuje je do swoich układów. Zespół wspólnie wyjeżdża na różnorodne wycieczki i biwaki, co sprzyja lepszemu poznaniu się ich członków, organizują różne święta kalendarzowe. Zawołaniem zespołu jest: „Hałas hałasuje i pięknie tańcuje“! Ważną częścią działalności artystycznej ZTL „Hałas“ jest udział w różnych projektach międzynarodowych konkursach i festiwalach tanecznych, na których zdobywa nagrody i wyróżnienia.

Kapela “Suderwianie”. Z inicjatywy Suderwskiego koła Związku Polaków na Litwie i starostwa gminy Suderwa w 1991 roku przy miejscowym ośrodku kultury powstał folklorystyczny zespół „ZORZA“, głównym celem którego było zachowanie polskości na Wileńszczyźnie, odrodzenie dawnych tradycji ludowych, dalsze krzewienie kultury polskiej. W naszym życiu niema nic stałego, bywa różnie, bywają tłuste i chude lata. To dotknęło też zespołu „ZORZA“ w dniu dzisiejszym kapelę „SUDERWIANIE“. Z biegiem lat z powodu przeróżnych przyczyn liczba członków zespołu stale malała i osiągnęła do 17 osób. Wynikła potrzeba reorganizacji.  W 2010 roku postawiono akcent na utworzeniu na bazie zespołu, kapeli ludowej z nazwą „SUDERWIANIE“. Nieco urozmaicono repertuar, styl wykonania, dopełniono program wesołymi, żartobliwymi piosenkami. Ostatnio w kapeli „SUDERWIANIE“ uczestniczy 12 osób. Na swym kącie kapela ma już ponad 100 występów na scenach Polski, Litwy, Białorusi i całej Wileńszczyźnie. Kapela cieszy się powodzeniem, ma dużo zwolenników. Obecnym kierownikiem artystycznym jest Eduard Michalkiewicz.

Zespół taneczny „Kropelki“ - istnieje przy domu kultury w Mariampolu od 1998 roku. Założycielem zespołu była Krystyna Skolzniewa, a ponad 20 lat opiekunem artystycznym i choreografem jest Krystyna Wołejko. „Kropelki" liczą ponad 60 osób w wieku 3-25 lat i pracuje w trzech grupach wiekowych. Dzisiejszy zespół taneczny „Kropelki" ma różnorodny repertuar. W repertuarze zespołu są nie tylko polskie i litewskie tańce ludowe, ale również stylizowane tańce ludowe innych narodów świata. „ Kropelki“ aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy podejmowane przez ośrodek kultury w Mariampolu , jak również bierze udział w imprezach plenerowych, na festynach i festiwalach międzynarodowych, koncertach charytatywnych i wielu innych przedsięwzięciach artystycznych na Litwie i poza jej granicami. Odwiedził Polskę, Łotwę, Hiszpanię, Bułgarię, Węgry. Celem kierowniczki jest zaszczepić miłość do folkloru, odkryć wagę tańca w życiu kulturalnym społeczeństwa.


Koncert odbędzie się w sobotę, 11 marca, o godz. 17:00. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie będą do pobrania od poniedziałku 27.02, od godz. 10:00. Oczywiście online lub na miejscu, w siedzibie MOK.


Galeria